บ้านโบราณ

 

บ้านโบราณ

บ้านโบราณเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดบนเกาะสมุย ตั้งอยู่ที่บ้านทะเลริมทางหลวงหมายเลข 4170 ถัดจากบริเวณบ้านหัวถนน ตัวบ้านสร้างขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิธีการสร้างบ้านแบบโบราณ โดยสร้างจากแผ่นกระดานไม้สักทั้งหลังและไม่ใช้ตะปูในการสร้างเลยแม้แต่ตัวเดียว แม้ว่าบ้านหลังนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา แต่ยังได้รับการดูแลทะนุบำรุงให้อยู่ในสภาพดีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมบ้านโบราณแห่งนี้ยังจะได้ชมศิลปะการแกะสลักที่วิจิตรงดงามอีกด้วย