สมุยคาร์ฟรีวีค

กำหนดการจัดงาน: ก.ย.

สถานที่จัดงาน: เกาะสมุย

วันที่ 16-22 กันยายน 2555 จัดกิจกรรม ร่วมปั่นจักรยานในชื่อ สมุยคาร์ฟรีวีค Samui Car Free Week โดยร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองเกาะสมุย มูลนิธิใบไม้เขียว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมไทย และ ชมรมจักรยาน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่แต่ละคนต้องลงมือทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการผลักดันให้เกาะสมุยเป็นเมืองน่าอยู่