น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาด

น้ําตกหินลาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองหน้าทอนประมาณ 3 กิโลเมตร ถ้าเดินเท้าโดยใช้เส้นทางในท้องถิ่นนั้นต้องเดินเป็นระยะทางประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเกาะสมุยอีกแห่งหนึ่ง เป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองลิปะใหญ่ไหลผ่านโขดหินลงสู่พื้นราบ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในแอ่งน้ำได้ แต่ถ้าเดินต่อไปอีก 2 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกชั้นบนซึ่งมีหินลาดสำหรับนั่งพักผ่อน ลักษณะของน้ำตกจะมีความลาดชันปล่อยให้สายน้ำไหลไปตามทางลาดนั้นลงสู่แอ่งน้ำที่เหมาะแก่การเล่นน้ำเบื้องล่าง

นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจแห่งหนึ่งของ
สมุย เพลิดเพลินกับเส้นทางเดินป่าที่สองข้างทางเป็นป่าเขียวชอุ่มที่จะนำคุณไปยังจุดที่งดงาม น้ำตกแห่งนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีเนื่องจากแสดงไว้ในคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ที่ชื่นชอบและรักธรรมชาติไม่ควรพลาดการแวะไปเที่ยวชม