งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า


งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า

ชมรมรักษ์เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่าและศูนย์ ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า หรือ Koh Tao Festival. ครั้งที่10 ขึ้นซึ่งในปี 2556 นี้จัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน งานนี้มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน นอกเหนือจากผู้เข้าชมงานซึ่งมีจำนวนมาก สมกับเป็นกิจกรรมที่ชาวเกาะเต่าและผู้ที่เคยมา ร่วมงานต่างรอคอย งานเปิดโลกใต้ทะเกาะเต่า จัดขึ้นเพืิิ่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Eco – friendly Destination สร้างความตระหนักและร่วมมือ ร่วมใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใต้น้ำและบนบก ให้แก่ประชาชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว และ รวมถึงสร้างการรับรู้ ว่าเก่าเต่าคือแหล่งผลิตนักดำน้ำของโลก ทีี่่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยงานนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย

หลักๆทุกปีจะมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์มีการปล่อยเต่าและหอยมือเสือคืนสู่ท้องทะเล มีการแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนของธุรกิจร้านค้า ที่เคยใช้กล่องโฟม ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาหยุดใช้กล่องโฟม สัญญาว่าจะไม่ใช้ ไม่นำกล่องโฟม ขึ้นสู่เกาะเต่าอีกต่อไป แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ การเป็นชมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอบรมให้ความร ู้พร้อมทั้งแจกเสื้อชูชีพให้กับเรือทัวร์ของชาวบ้านในส่วนของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม One Free Day เป็นการเชิญชวนชาวบ้าน ธุรกิจร้านค้าในเกาะเต่า ให้แต่ละร้าน มีหนึ่งอย่าง ไว้แจกฟรีให้นักท่องเที่ยว ชาวเกาะเต่าเรียกกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมทำดีืฟรีหนึ่งวัน” ถือเป็นโอกาสดีในการคืนกำไรคืนสิ่งดีดี ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยสำนักขอบคุณ เนื่องจากชาวเกาะเต่าทุกครัวเรือน ล้วนมีรายได้มาจากการท่องเที่ยวแทบทั้งนั้น มีร้านค้ามากกว่า 130 ร้าน ลุกขึ้นมาชูธงให้ฟรีแก่ผู้มาเยือน

ตั้งแต่9 โมงเช้า ถึงบ่าย 3โมงเย็น ถือว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างเกินความคาดหมายนอกจากคำขอบคุณแล้วใบหน้าเปื้อนยื้มของนักท่องเที่ยวแล้ว นี่ยังเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงความสุขและความประทับใจที่พวกเค้าได้รับจากกิจกรรมดีดีในงาน Koh Tao Festival นี้ เกาะเต่ามีโรงเรียนสอนดำน้ำเป็นจำนวนมาก มีนักเรียนดำน้ำที่จบจากที่นี่ไปแล้ว ไม่ต่ำกว่าห้าแสนคน กิจกรรมเปิดตัวร้านสอนดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นกิจกรรมที่ทาง ททท. ให้ความสำคัญ โปรโมทเป็นพิเศษ เพราะเชื่อมั่นว่า นักท่องเที่ยวที่อยู่ในมือสถานประกอบการเหล่านี้ จะไม่ทำลายสิางแวดล้อมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเหนือน่านฟ้าและภาพถ่ายใต้น้ำ เป็นโอกาสดี ที่นักท่องเที่ยวและประชาชน จะได้เห็นความสวยงาม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของเกาะแก่ง ป่าเขา เหนือน่านฟ้าและใต้ทะเล ของเกาะเต่า ไปพร้อมๆ กันกิจกรรมชวนกันปั่นเกาะ รณรงค์ใช้จักรยาน เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าเนื่องจากถนนบนเกาะเต่ามีระยะทางเพียง 13 กิโลเมตร สภาพถนนแคบ ง่ายแก่การเกิดอุบัติเหตุประกอบกับอยู่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุกว่าจะส่งถึงแพทย์ต้องใช้เวลา การใช้จักรยานจะเป็นทั้งการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและสอดคล้องกับแนวคิดการนำพาไปสู่การเป็นเกาะสีเขียวได้เป็นอย่างดี

Koh Tao festival จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่สิบแล้ว งานนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนเกาะเต่าเป็นงานใหญ่ของชาวเกาะเต่า และยังที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกงานในปีนี้เป็นการเตรียมพร้อม เพื่อต้อนรับศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำจากทั่วโลก ที่จะมารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในปีหน้า พร้อมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์อีกมากมายเช่นเดิม