หลวงพ่อแดง

        

หลวงพ่อแดง (วัดคุณาราม)

วัดคุณารามหรือที่ชาวสมุยรู้จักกันดีในชื่อวัดหลวงพ่อแดง ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพื้นเมือง ภายในพระอุโบสถมีห้องกระจกที่จัดแสดงสังขารอันไม่เน่าเปื่อยของพระเกจิที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลวงพ่อแดง ซึ่งได้มรณะภาพไปแล้วกว่า 35 ปีในท่านั่งสมาธิอยู่ในโลงแก้ว

หลวงพ่อแดงหรือพระครูสมถกิตติคุณท่านเป็นชาวเกาะสมุยตั้งแต่กำเนิด ท่านเป็นฆราวาสจนถึงอายุ 50 ปี จึงได้ตัดสินใจบวชในปี พ.ศ. 2487 และได้ครองสมณะเพศรวม 29 ปี ก่อนจะมรณะภาพเมื่ออายุ 79 ปี ท่านเป็นพระที่มีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญในวิชาวิปัสสนาธุระ

วัดคุณารามเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านอยู่ ความน่าอัศจรรย์ของท่านคือท่านหยั่งรู้ถึงการแตกดับของตัวเอง โดยท่านได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าท่านจะมรณะในเดือน 6 ปีพ.ศ.2516 และให้ศิษย์และคนใกล้ชิดทำหีบศพแบบนั่งขัดสมาธิให้ใบหนึ่งแต่ลูกศิษย์ไม่เชื่อเพราะถึงแม้ว่าท่านจะป่วยแต่ว่าร่างกายท่านยังแข็งแรงอยู่มากนัก แต่เมื่อเดือน 6 มาถึง ท่านได้มรณะภาพจริงตามที่ท่านได้บอกไว้ เหล่าลูกศิษย์จึงเร่งทำหีบและบรรจุสังขารของท่านตามที่ท่านสั่งไว้และประดิษฐานไว้บนศาลาวัดคุณาราม นับจากวันที่ท่านมรณะภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้นับเป็นเวลาร่วมหลายสิบปีแต่สังขารท่านก็ยังคงไม่เน่าเปื่อยและยังคงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร วัดคุณารามตั้งอยู่บนถนนวงแหวน 4169 ระหว่างน้ำตกหน้าเมืองและหัวถนน