โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะสมุย

KOH SAMUI ITINERARY

โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะสมุย (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่ 1 วัดพระใหญ่เกาะฟาน – หาดเฉวง – จุดชมวิวลาดเกาะ – หาดละไม – หินตา หินยาย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนเสือ – สวนผีเสื้อสมุย  –  วัดสำเร็จ– วัดคุณาราม (วัดเขาโป๊ะ)- น้ำตกหน้าเมือง- ตลาดหน้าทอน

โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะสมุย (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่ 2  เส้น ทางทัวร์เขา / ถนนทางขึ้นจากวัดคุณาราม (วัดเขาโป๊ะ – น้ำตกเขาใหญ่ – จุดชม วิวสาวดอย  –  น้ำตกตานิ่ม  – บ้านสระเกษ (ทางลงผ่านสถานีตรวจอากาศเขาป้อม)- น้ำตกลาดวานร (การท่องเที่ยวเชิงเกษตร) – ตลาดหน้าทอน

โปรแกรมนำเที่ยวรอบเกาะสมุย (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่หน้าทอน – น้ำตกหน้าเมือง 2 และฟาร์มจระเข้ – ฟาร์มงูพังกา – ว่ายน้ำชมปะการัง-บริเวณเจดีย์แหลมสอ – บ้านโบราณ 150ปี (บ้านบางเก่า) – สำนักสงฆ์วัดเขาเล่ย์(พระพุทธบาท 4 รอย) – หอวัฒนธรรมวัดละไม  –  กลับที่พัก

สามารถเดินทางรอบเกาะสมุยโดยทางรถยนต์ส่วนตัว/รถเช่า/รถโดยสารประจำทาง(สองแถว)/มอร์เตอร์ไซค์

08.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เดินทางเยี่ยมชมวัดพระใหญ่เกาะฟาน, หาดเฉวง, จุดชมวิวลาดเกาะ, หาดละไม, หินตา-หินยาย

12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่นในเส้นทาง เช่น ตำหรับหมุย ร้านหัวถนน ซีฟู้ด,ร้านอ่าวไทย ฯลฯ

13.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนเสือ (Samui Aquarium),สวนผีเสื้อสมุย, วัดคุณาราม, น้ำตกหน้าเมือง, ฟาร์มงูพังกา, ตลาดหน้าทอน

16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะพะงัน (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่ 1   ท้องศาลา- น้ำตกแพง- วัดมะเดื่อหวาน ศาลเจ้าแม่กวนอิม โฉลกหลำ อ่าวแม่หาด (เกาะม้า) – เจดีย์วัดภูเขาน้อย 

สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว/รถสองแถว/ รถเช่า

08.00 น. เดินทางจากเกาะสมุยไปเกาะพะงันโดยเรือเร็วลมพระยา(ท่าเรือแม่น้ำ)

08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือท้องศาลาตัวอำเภอของเกาะพะงัน เดินทางเยี่ยมชมน้ำตกแพง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มี นบ้านและ เป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้งและที่ขึ้นชื่อคือปลาหมึกตากแห้ง

12.00 น. อาหรเที่ยงและดินทางไปดำน้ำดูปะการังที่อ่าวแม่หาดและเกาะม้า ซึ่งเป็นเกาะที่เงียบสงบมีแนวปะการังที่สวยงามเหมาะสำหรับการว่ายน้ำดูปะการังน้ำตื้น

15.00 น. เยี่ยมชมวัดภูเขาน้อย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์เขาน้อยภูเขาน้อยซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญแห่ง หนึ่ง ของเกาะพงันและด้านหลังอุโบสถเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของทะเลฝั่งตะวันตก

16.00 น. เดินทางกลับที่พักหรือกลับเกาะสมุย

โปนแกรมเที่ยวรอบเกาะพงัน (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่ 3. หาดริ้น – หาดธารเสด็จ –  อ่าวท้องนายปาน  อ่าวโฉลกหลำอ่าวแม่หาด (เกาะม้า)

รอบเกาะโดยทางเรือ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น

10.30 น . เดินทางจากเกาะสมุยไปเกาะพะงันโดยเรือโดยสารธรรมดา (1 ชั่วโมง) จากท่าเรือพระใหญ่ – หาดริ้น

11.30 น. เยี่ยมชมหาดริ้นซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะพะงัน (หาดริ้นนอก) และเป็นสถานที่จัดฟูลมูน ปาร์ตี้ ในคืนขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน

12.00 น. เดินทางโดยเรือหางยาวเยี่ยมชมหาดเสด็จและน้ำตกธารเสด็จซึ่งเป็นน้ำตกแห่งแรก ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากรัชกาลที่ 5 ใกล้ ๆ กับน้ำตกธารเสด็จยังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ์ที่เคยเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้คือ รัชกาลที่ 5,7,9 และเยี่ยมชมอ่าวท้องนายปาน ว่ายน้ำชมปะการัง

14.30 น. เดินทางเยี่ยมชมอ่าวโฉลกหลำและอ่าวแม่หาด ว่ายน้ำชมปะการังและปลาสวยงามบริเวณเกาะม้า

17.30 น. เดินทางกลับที่พักหรือกลับเกาะสมุยจากท่าเรือหาดริ้น

โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะพงัน (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

เส้นทางที่ 2.  ท้องศาลา วัดเขาถ้ำ ต้นยางใหญ่ น้ำตกธารเสด็จ อ่าวท้องนายปาน

08.30 น. เดินทางจากท้องศาลาเยี่ยมชมวัดเขาถ้ำซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา สำหรับชาวต่างชาติโด่งดังไปทั่วโลกตั้งอยู่บนยอดเขาแห้ง และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเป็นทิวทัศน์ด้านใต้ของเกาะพงัน

10.00 น. เยี่ยมชมต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเดินทางไปน้ำตกธารเสด็จโดยใช้เส้นทางถนนบ้านใต้ – ท้องนายปาน ประมาณ 9 กม. ถึงสามแยกบ้านท้องนางเลี้ยวขวาประมาณ 3 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพงัน เยี่ยมชมพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 5 รอยจารึกบริเวณโขดหินของพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล คือ จปร. , ปปร.และ ภปร. และทางทิศเหนือของน้ำตกมีรอยจารึก วปร.และ รพ. (รัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี) เยี่ยมชมน้ำตกธารเสด็จและหาดธารเสด็จซึ่งเป็นหาดที่เงียบสงบมีความยาวประมาณ 400 ม./ รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. เดินทางเยี่ยมชมอ่าวท้องนายปานซึ่งเป็นชายหาดที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเกาะพะงัน ชายหาดเป็นรูปครึ่งวงกลมยาวประมาณ 1 กม. เป็นแหล่งพักผ่อนและว่ายน้ำชมปะการัง น้ำตื้น จากอ่าวท้องนายปานสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมน้ำตกธารประเวศได้

15.00 น  เดินทางกลับท้องศาลาเพื่อลงเรือเที่ยว 16.00 น. กลับเกาะสมุยหรือกลับที่พักโรงแรมที่ เกาะพะงัน

เส้นทางที่ 2.  ท้องศาลา วัดเขาถ้ำ ต้นยางใหญ่ น้ำตกธารเสด็จ อ่าวท้องนายปาน

08.30 น. เดินทางจากท้องศาลาเยี่ยมชมวัดเขาถ้ำซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่มีชื่อเสียงด้าน วิปัสสนา สำหรับชาวต่างชาติโด่งดังไปทั่วโลกตั้งอยู่บนยอดเขาแห้ง และเป็นจุดชมวิวที่สามารถ มองเป็นทิวทัศน์ด้านใต้ของเกาะพงัน

10.00 น. เยี่ยมชมต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเดินทางไปน้ำตกธารเสด็จโดยใช้ เส้นทางถนนบ้านใต้ – ท้องนายปาน ประมาณ 9 กม.ถึงสามแยกบ้านท้องนางเลี้ยวขวา ประมาณ 3 กม.ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพงัน เยี่ยมชม พลับพลาที่ ประทับของรัชกาลที่ 5 รอยจารึกบริเวณโขดหินของพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล คือ จปร., ปปร.และ ภปร. และทางทิศเหนือของน้ำตกมีรอยจารึก วปร.และ รพ. (รัชกาลที่ 6 และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี) เยี่ยมชมน้ำตกธารเสด็จและหาดธารเสด็จซึ่งเป็นหาดที่ เงียบสงบมีความยาวประมาณ 400 ม./ อาหารเที่ยง

13.00 น. เดินทางเยี่ยมชมอ่าวท้องนายปานซึ่งเป็นชายหาดที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ เกาะพะงัน ชายหาดเป็นรูปครึ่งวงกลมยาวประมาณ 1 กม. เป็นแหล่งพักผ่อนและว่ายน้ำชมปะการัง น้ำตื้น จากอ่าวท้องนายปานสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมน้ำตกธารประเวศได้

15.00 น  เดินทางกลับท้องศาลาเพื่อลงเรือเที่ยว 16.00 น. กลับเกาะสมุยหรือกลับที่พักโรงแรมที่ เกาะพะงัน

โปรแกรมนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (วันเดียวเที่ยวรอบเกาะ)

07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางจากโรงแรมสู่ท่าเรือบ่อผุดหรือท่าเรือหน้าทอน

08.30 น. เดินทางไปหมู่เกาะอ่างทอง

10.30 น. ถึงหมู่เกาะอ่างทอง เยี่ยมชมเกาะวัวตาหลับ จุดชมวิว ถ้ำบัวโบก และว่ายน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น

12.30 น. อาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟ่ต์) และเดินทางเยี่ยมชมเกาะแม่เกาะ ทะเลใน และ ว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้น

15.30 น. เดินทางกลับสู่เกาะสมุย

17.30 น. ถึงเกาะสมุย /รถรับกลับสู่โรงแรม