สมุย ไอส์แลนด์ มาราธอน

สมุย ไอส์แลนด์ มาราธอน

กําหนดการจัดงาน : ก.ย.
สถานที่จัดงาน : เกาะสมุย
รายละเอียดกิจกรรม:

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จัดการแข่งขัน สมุย ไอส์แลนด์ มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเมื่อ 19 ก.ย. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และดึงนักท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคใให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้เกาะสมุยเป็นจุดขายเพราะได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีทัศนียภาพที่เหมาะสำหรับการจัดการแข่งขัน รวมทั้งมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

การแข่งขันสมุย ไอแลนด์ มาราธอน ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย และทางสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย ได้ให้การรับรองการแข่งขันเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยจะจัดการแข่งขัน ณ บริเวณท่าเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.19 กม. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10 กม. ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.55 กม. ประเภทนักเรียน ระยะทาง 5 กม. และประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กม.

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/samui-island-marathon