ผู้ประกอบการนำเที่ยว

คุณสามารถกดลิ๊งค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการนำเที่ยวในเกาะสมุย ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อได้
 
 

Travel agent list

ที่

Name of Travel agents

Contact number

1 ASIA OUTLOOK TRAVEL Tel:077421135
2 ISLAND HOPPERS Tel:077-420541
3 ASIA TRAVEL INTERNATIONAL Tel:077-236120;Fax:077-421185;Email:asia_international@yahoo.com
4 HIGHWAY TRAVEL BOOKING (1989) LTD.,PART Tel:077-421285;Fax:077-420245
5 JUNGLE SAFARI TOURS Tel:077-236224;Fax:077-236224;Email
6 SAMUI GOODWILL TRAVEL Tel:077-421525;Fax:077-421525;Email:sanchai_kameam@hotmail.com
7 SAMUI S.R. TOUR Tel:077-420172
8 CAMP CHANG HINLAD
9 CHOOLVITHEE TRAVEL & TOUR Tel:077-456364
10 SME TRAVEL SERVICE Tel:077-420056;Fax:077-420056;Email:sme_travel_service@hotmail.com
11 SAMUI ISLAND TOUR Tel:077-421382;Fax:077-421506
12 NANUAN TOUR Tel:077-415549;Fax:077-415549
13 SAMUI ECONOMY TOUR TRAVEL Tel:077-420418;Fax:077-420418
14 MN SAMUI TRAVEL Tel:077-420820;Fax:077-420820
15 SAWASDEE SAMUI TRAVEL Tel:077-420595;Fax:077-420595
16 INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISMUS MANAGEMENT CO.,LTD. Fax:077-216015
17 COZY TOUR & SERVICE Tel:077-485733
18 NASTARAN TOUR AND TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-234121;Fax:077-485727;Email:nastaran_samui@yahoo.com
19 T.K. TOUR Tel:077-334052-3;Fax:077-334201;Email:tktour@thaimail.com
20 PHANGKA TRAVEL & TOUR
21 D.J. PARADISE TOUR CO.,LTD. Tel:077-920038;Fax:077-920037
22 NAMUANG SAFARI PARK CO.,LTD. Tel:077-424098;Fax:077-424662
23 S.N.T. Tel:077-232419;Fax:077-233019;Email:kwaithaisamui@hotmail.com
24 SEA POWER SAMUI TOURS Tel:077-424612;Fax:077-485037
25 NAMUANG JUNGLE TRIP Tel:077-424723;Fax:077-419075
26 GOING SAMUI TRAVEL & TOUR Tel:077-418309;Fax:077-418569;Email:tjsamui@hotmail.com
27 SUNRISE HOLIDAY CO.,LTD. Tel:077-245687;Fax:077-245687;Email:jee@morningstar-samui.com
28 GREEN PIPE & SERVICE LTD.,PART. Tel:077-418772;Fax:077-419278
29 SAMUI SEA SPORT
30 SAMUI N & S TRAVEL Tel:077-232079
31 PIN TRAVEL AGENCY Tel:077-233291;Fax:077-233291
32 SSG SLOVAK SIAM GATE CO.LTD Tel:077-233124
33 SEA MOON TRAVEL LTD,PART Tel:077-458154
34 SAMUI T.D. TRAVEL Tel:077-424287
35 SPICY PHU TRAVEL Tel:077-419883
36 FOCUS TRAVEL & TOURS Tel:077-458198
37 SAMUI T-NET TOUR Tel:077-960209;Fax:077-232266
38 MAX MALEE EVENTS CO.,LTD.
39 SAMUI INFO THAILAND Tel:077-419028;Fax:077-232325
40 J.P.S.TRAVEL AGENCY CO.,LTD. Tel:077-424319;Fax:077-424319
41 PETER PAN TRAVEL ASIA CO.,LTD. Tel:077-419056;Fax:077-419056
42 DENMAR TRAVEL CO.,LTD.
43 ITC & T (THAILAND) CO.,LTD. Tel:077-231794;Fax:077-231794
44 SAMUI TONGGAD TRAVEL Tel:077-231051;Fax:077-031051;Email:samuitonggadtravel@hotmail.com
45 ARTE TOUR LTD.,PART. Tel:077-458554;Fax:077-458554;Email:bie019@hotmail.com
46 WEEKENDER TRAVEL AGENCY LTD.,PART. Tel:077-232274;Fax:077-424225;Email:info@weekender.travel.de
47 MR.CHANS SEA TOURS Tel;Fax:077-458427
48 CAPTAIN TRAVEL SERVICE SAMUI Tel:077-419118;Fax:077-419118
49 LAMAI TOURIST INFORMATION Tel:077-601729;Fax:077-601729
50 LIN INTERNET TRAVEL Tel:077-418547;Fax:077-418543;Email:lin_internet@hotmail.com
51 PHU.P. SAMUI TRAVEL Tel:077-419012;Fax:077-419012
52 JAMES TRAVEL Tel:077-418416
53 L.S. TRAVEL AGENCY Tel:077-418217
54 SMILE TRAVEL AGENCY Tel:077-232292;Fax:077-232292;Email:tay.55@live.com
55 SAMUI AMITY TRAVEL Tel:077-424084;Fax:077-233192;Email:samuiamity@yahoo.com
56 SUKASEM BUNGALOWS Tel:077-424119;Fax:077-231084-5
57 SEA MOON TRAVEL Tel:077-458154-5;Fax:077-458155;Email:seamoontravel@hotmail.com
58 T & T SAMUI TRAVEL Tel:077-232327;Email:a_nongnard@hotmail.com
59 AMADEUS TRAVEL Tel:088-8202562;Fax;Email
60 WORLD EXPRESS SERVICE Tel:077-458236;Fax:077-458236;Email:saiyud39@hotmail.com
61 BEER’S HOUSE BUNGALOWS Tel:077-231088;Fax:077-230467;Email
62 SAMUI M P TRAVEL Tel:077-418598;Fax:077-418598
63 GOLDEN GARUDA TRAVEL Tel:077-458149;Fax:077-458149
64 EASY WAY TRAVEL SAMUI Tel:077-232119;Fax:077-232119;Email:easywaytravel_yoy@hotmail.com
65 SUPANSA TRAVEL & TOUR Tel:077-458180
66 S E D CO.,LTD. Tel:077-231190;Fax:077-230486;Email:info@easydivers-thailand.com
67 SEA TRAVEL AND TOUR Tel:077-458225;Fax:077-458225
68 SAMUI AIR TRAVEL Tel:077-424336;Fax:077-424265
69 SAMUI IMPRESSION TOUR Tel:077-256638
70 SANDALWOOD TRAVEL Tel:077-414016;Fax:077-414017;Email:info@sandalwoodsamui.com
71 SAMUI CYBER CAFE AND TRAVEL Tel:077-419929;Fax:077-418929
72 SAMUI DREAM TOUR
73 NEW HUT TRAVEL & TOUR Tel:077-230437;Fax
74 IRIN TRAVEL & TOUR Tel:077-601602;Fax:077-601603;Email:samui-irintravel@hotmail.co.th
75 SAMUI PRINCESS @ NET Tel:077-458452;Fax:077-458452
76 FISHERMAN’S OUTLET TOUR Tel:077-418370;Fax:077-418370
77 SAMUI PASSION TRAVEL Tel:077-256579;Fax:077-256579;Email:samuipassiontravel@gmail.com
78 SAMUI PASSION TRAVEL Tel:077-256579;Fax:077-256579;Email:samuipassiontravel@gmail.com
79 TONY TOUR Tel:077-233203;Fax:077-233203
80 D.J. ALL TOUR & TRAVEL Tel:077-418387-8;Fax:077-418389
81 K.V. TRAVEL SERVICE Tel:077-424224;Fax:077-233169
82 YUAN TRAVEL HOLIDAY SERVICE Tel:077-458094;Fax:077-458054
83 MAGIC TRAVEL & TOUR Tel:077-233168
84 MARCH FISHING SPORT Tel:077-230750;Fax:077-230750
85 SOMTHONG TRAVEL Tel:077-458128
86 BAAN PANAN TRAVEL & TOUR Tel:077-418116;Email:ton7122@hotmail.com
87 CONY-T TRAVEL AGENCY Tel:077-458287;Fax:077-418424
88 BP TOUR & TICKET Tel:077-256617;Fax
89 WEEKENDER RESORT TRAVEL & SERVICE Tel:077-424429;Fax
90 GREEN SAMUI TRAVEL & TOUR
91 SIAM ORCHID TRAVEL Tel:077-418894;Fax:077-418894
92 SAMUI P. SKY TRAVEL Tel:077-960376;Fax
93 FIRST LUCKY TRAVEL Tel:077-960624;Fax:077-960624
94 SEA TRAVEL & TOUR Tel:077-458225;Fax:077-458225
95 SAMUI ROCK CLIMBING TOUR Tel:077-414364;Fax:077-414364
96 TULA SAMUI TOUR
97 MR.DEE TOUR AND TRAVEL ORGANIZER Tel:077-458242;Fax:077-961648
98 JEF TRAVEL Tel:077-232082;Fax:077-418573
99 SAMUI LIVE TRAVEL Tel:077-418173
100 LAM@I NET CAFE Tel:077-950322;Fax:077-950322;Email:lamainetcafe@hotmail.com
101 UTOPIA TRAVEL Tel:077-233112-3;Fax:077-424151;Email:jim_utopia@hotmail.com
102 M.A. TRAVEL Tel:077-418233;Fax:077-418233
103 BAAN LAMAI HAPPY TRAVEL Tel:077-419048;Fax:077-419048
104 ORIENT – TRACK CO.,LTD. Tel:077-601003;Fax:077-601003
105 CHANTARA JUNK BOAT CO.,LTD. Tel:077-425231
106 A. PLUS TRAVEL Tel:077-413386;Fax:077-413586
107 DAENG FISHING & TOUR Tel:077-425129;Fax:077-245030
108 PHU TRAVEL AGENCY Tel:077-422607;Fax:077-422607
109 NEW DESTINATION 2000 Email:newdes2000@hotmail.com
110 GLOBAL SAMUI Tel:077-484664
111 COLORS OF SAMUI TRAVEL Tel:077-230489;Fax:077-250489
112 BONUS TRAVEL SAMUI Tel:077-231822;Fax:077-231822
113 C.S.T. TOUR & GOLF CO.,LTD
114 SAMUI TRANSPORT & TOUR Tel:077-963302
115 SAMUI RUANG THONG TOUR Tel:077-245191
116 SUN SMILE TOUR Tel:077-426528
117 NT TRAVEL & TOUR Tel:077-601396
118 MR.UNG’S MAGICAL SAFARI TOURS.
119 CHILL CHILL TRIP SAMUI
120 SAMUI TOUR & TRAVEL Email:ubon.2526@gmail.com
121 HOUBOU-YA TOUR CO.,LTD. Tel:077-430108
122 PORNPAILIN TOUR
123 P & P SAMUI RESORT Tel:077-413333;Fax:076-422324
124 SAMUI J AND K TRAVEL SERVICE Tel:077-245929;Fax:077-245929
125 K TOUR SAMUI CO.,LTD. Tel:077-231779;Fax:077-231785
126 CLASSIC HOLIDAY TOUR Tel:077-430014;Fax:077-430015
127 W RESORT MARKETING CO.,LTD Tel:077-231779;Fax:077-231785
128 INTER GLOBE CONNECTION LTD.,PART. Tel:077-456323;Fax:077-456324
129 BOPHUT PIER TRAVEL Tel:077-425242;Fax;Email
130 SAMUI PARADISE TOUR Tel:077-413952-3;Fax:077-413953;Email:samuiparadise_tour@hotmail.com
131 MORE OR ’34 Tel:077-422357
132 AMPLE DIVING CO.,LTD.
133 SAMUI SUNSHINE HOLIDAY TOUR CO.,LTD. Tel:077-430391;Fax:077-430392;Email:info@samuisunshine.com
134 TOUCK SIAM SERVICES CO.,LTD. Tel:077-422700;Fax:077-601048;Email:toucksiam@hotmail.com
135 BLUE PROJECT CO.,LTD. Tel:077-417249;Fax:077-248441;Email:sales@blue-pro.com
136 IVIEW TOURS CO.,LTD. Tel:077-601226;Fax:077-601226;Email:iviewtours@windowslive.com
137 KOMUI CO.,LTD. Tel:077-631244;Fax:077-523410
138 SAMUI JA YOU TOUR CO.,LTD. Tel:077-427761;Fax:077-427764
139 SAMUI OCEAN SPORTS & YACHT CHARTER CO.,LTD. Tel:077-422406;Fax:077-422406;Email:kunta@sailing-in-samui.com
140 EURO ASIA TOURS CO.,LTD. Tel:077-950580;Fax:077-950580
141 TTS BLUE CO.,LTD. Tel:077-231779;Fax:077-231785
142 SAILING NAUTINESS CO.,LTD. Tel:077-245687;Fax:077-245687;Email:c.berger@nautiness-sailing.com
143 B.E.D. CO.,LTD. Tel:077-245026;Fax:077-245026
144 FIRST HOUSE SAMUI HOTEL AND RESORT CO.,LTD. Tel:077-413752-4;Fax:077-413755
145 BO PHUT DIVING CO.,LTD.
146 RIDE HOLIDAYS (THAILAND) CO.,LTD.
147 AY TRAVEL AND DIVE CO.,LTD.
148 AMSIAM TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-427591;Fax:077-427089;Email:santi@amsiam.com
149 WITH SAMUI TOUR CO.,LTD.
150 DREAMY DAYS CO.,LTD. Tel:077-231799;Fax:077-231785
151 SKL TRAVEL Tel:077-430642;Fax:077-430657;Email:sirichai@sukhothaiinterlaw.com
152 SWEENEY TODD’S CO.,LTD. Fax:077-430717
153 WIN CHOCK JAREAN CO.,LTD. Tel:077-414037;Fax:077-414037;Email:tai2007samui@hotmail.com
154 AQUAILIA CO.,LTD.
155 CHOENG CHANG ASSET & TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-256088;Fax:077-425599;Email:pd_348@yahoo.com
156 JOLLY ROGER CO.,LTD. Tel:077-425415;Fax:077-425415;Email:garmon@gmail.com
157 SAVE + WET CO.,LTD.
158 ISLAND INFO CO.,LTD.
159 INFINITY DIVING CO.,LTD. Tel:077-417314;Fax:077-417314
160 SAMUI BOAT CHARTER CO.,LTD.
161 IDIVE SAMUI CO.,LTD.
162 SAMUI LOOK CO.,LTD. Tel:077-231703;Fax:077-231705
163 RUSAMUI CO.,LTD. Tel:077-425262;Fax:077-425262
164 TOUR GUIDE SOMA SAMUI CO.,LTD. Tel:077-245765;Fax:077-245765
165 TCN TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-417027;Fax:077-417027
166 THE GLORY WORLDWIDE TRAVEL CO.LTD. Tel:077-422674;Fax:077-422675;Email:gloryww@loxinfo.co.th
167 SAARD?S WATER SPORT CENTER CO.,LTD Tel:077-245536;Fax:077-245536
168 NEW SUN TOUR SERVICE CO.,LTD. Tel:077-230893;Fax:077-413796
169 ILVES SAMUI CO.,LTD.
170 STAR TOUR MARKETING CO.,LTD. Tel:077-231779
171 M FAU CALYPSO DIVING LTD.,PART. Tel:077-422437;Fax:077-422437
172 SAMUI ISRA TOURS LTD.,PART. Tel:077-960644;Fax:077-960645
173 BANN CHAWENG INTER TRAVEL LTD.,PART Tel:077-422153;Fax:077-230987
174 TRAVEL LINE SERVICE LTD.,PART. Tel:077-422326;Fax
175 SKY SEA SUN LTD.,PART. Tel:077-422402;Fax:077-422406
176 SAMUI ISLAND TRIPS & TOURS LTD.,PART. Tel:077-413660;Fax:077-413660
177 SAMUI SEALAND AGENCY TOUR AND TRAVEL LTD.,PART. Tel:077-422601;Fax:077-422601;Email:samuisealand@hotmail.com
178 PEACEPAN TRAVEL & TOUR LTD. PART. Tel:077-245116
179 SAMUI WATER SEA TOUR LTD.,PART. Tel:077-601122;Fax:077-601122
180 CHOENGMON FAMILY LTD.,PART. Tel:077-425372;Fax:077-245219;Email:siriyong@samart.co.th
181 SAMUI EVASION LTD.,PART. Tel:077-230159;Fax:077-230438
182 SAMUI TOURIST AGENCY LTD.,PART. Tel:077-246198;Fax:077-246199
183 PROMCHAREAN SAMUI LTD.,PART. Tel:077-413110;Fax:077-413314
184 S T S SAMUI LEISURE LD.,PART. Tel:077-413440;Fax:077-230598;Email:samuileisure@samui-nakhon.com
185 TA. TOURS Tel:077-245129;Fax:077-427097
186 SWISS DIVE & TRAVEL Tel:077-245032;Fax:077-427094
187 PETCHERAT MARINA Tel:077-425860;Fax:077-425860
188 SAMUI OVERSEA TRAVEL & TOUR Tel:077-425500;Fax:077-430495
189 FAH SAMUI TRAVEL & TOUR Tel:077-332164-5;Fax:077-332165
190 A S U TRAVEL & TOURS Tel:077-230827;Fax:077-230827;Email:asutravel@hotmail.com
191 RACHAIN TRAVEL SERVICE Tel:077-230837;Fax
192 TIWA TRAVEL Tel:077-413631;Fax:077-422715;Email:tiwaphat@hotmail.com
193 SAMUI NUMBER ONE TRAVEL AND TOUR Tel:077-231978;Fax:077-231978
194 C.P. SERVICE & BOOKING Tel:077-425525;Fax:077-425525
195 NEW WAVE Tel:077-245242;Fax:077-245242;Email:boontin2@hotmail.com
196 SAVE WAY TRAVEL Tel:077-413093;Fax:077-413400;Email:saveway@loxinfo.co.th
197 SAMUI WHITE WAVE TRAVEL Tel:077-413469;Fax:077-422181;Email:samuiwt_wave@hotmail.com
198 INPROM TRAVEL & TOURS Tel:077-230233;Fax:077-414236
199 N.C.K. TRAVEL & TOURS Tel:077-230933;Fax:077-230933
200 ROYAL TRAVEL & TOURS Tel:077-413024;Email:panarat9999@yahoo.com
201 GREEN GUESTHOUSE Tel:077-422611;Fax:076-422612
202 SEA LION RENTAL Tel:077-332253;Fax:077-332253
203 SAMUI MULTI TRAVEL & TOUR Tel:077-414125;Fax:077-230168;Email:multitravel_tour@hotmail.com
204 PLATOONG’S FAMILY SERVICE & TRAVEL Tel:077-245767;Fax:077-245768;Email:plathong_pi@live.com
205 O.P. BUNGALOW Tel:077-422424;Fax:077-422425;Email:opbungalow@hotmail.com
206 FRIENDLY DIVE & TOUR Tel:077-230245;Fax:077-230245
207 BAAN ANON TRAVEL Tel:077-425504
208 1 POINT TRAN TRAVEL Tel:077-245582;Fax:077-245582;Email:noonaderm@yahoo.com
209 BAAN CHAWENG TRAVEL & TOUR Tel:077-422485;Fax:077-422485
210 ANGEL INTERNET Tel:077-245085;Fax:077-245070;Email:jureeangel@hotmail.com
211 SAMUI SUNLIGHT TRAVEL Tel:077-230950;Fax:077-230950
212 K.T.C. TRAVEL & CAR RENTAL Tel:077-422365;Fax:077-414287
213 GOLDEN SAMUI TOUR Tel:077-413533-4;Fax:077-231842;Email:goldensamui@hotmail.com
214 BRUTUS TRAVEL & TOURS Tel:077-425379
215 ONE TO GO TRAVEL Tel:077-414347
216 TRANS ISLAND TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-230460-1;Fax:077-230459;Email:transisl@loxinfo.co.th
217 SAMUI ACCOM Tel:077-428500;Fax:077-601163
218 M.J.L. TRAVEL Tel:077-427190;Fax:077-427190
219 BEE SHOP
220 ARAYA TRAVEL Tel:077-448196-8;Fax:077-425621
221 Z NET TRAVEL TOUR
222 JR TOUR Email:samuifriendtour@hotmail.com
223 GUS & GAR TRAVEL Tel:077-246383;Fax:077-246383;Email:poodt92@hotmail.com
224 AMBROSIA TOUR Tel:077-422653;Fax:077-422653;Email:tik_usama@hotmail.com
225 SAMUI CONNECTION Tel:081-8303613;Fax;Email:user150@gmail.com
226 HIRANTHANON TOUR AND TRAVEL Tel:077-413511;Fax:077-413511;Email:asentaria_dear@hotmail.com
227 ALOHA TOUR TRAVEL Tel:077-448271;Fax:077-448271;Email:alohatourtravel@gmail.com
228 K & DANIELLA TRAVEL Tel:076-962043;Fax:076-962043;Email:seesantr@hotmail.com
229 HONEY TRAVEL Tel:077-484598
230 SILENT DIVERS Tel:077-422729;Fax:077-422730
231 THONGCHAI SAMUI TRAVEL & TOUR
232 TALAY SAMUI TOUR & TICKET SERVICE Tel:077-447500;Fax:077-447500
233 ZIGO TRAVEL Tel:077-601356;Fax:077-601356
234 AORNANONG TRAVEL Tel:077414316
235 RINNY TRAVEL Email:d_rinnyarin@hotmail.com
236 THE BEST SAMUI TRAVEL Tel:077-414103;Fax:077-414103;Email:Atitaya_8422@hotmail.com
237 SAMUI MOON TRAVEL AND TOUR Tel:077-413622;Fax:077-413622
238 B.R. TOUR & TRAVEL Tel:077-413686;Fax:077-413876;Email:brsamui@hotmail.com
239 SAMUI TWIN TOUR & TRAVEL Tel:077-413081;Fax:077-413080
240 THE VICTORY HOUSE 1999 Tel:077-230172;Fax:077-413016
241 K 2 K TOUR Tel:077-417371;Fax:077-417371
242 ANGTHONG SEA TOUR Tel:077-960665;Fax:077-960767
243 SALALEE TRAVEL
244 KGG TOUR & INTERNET Tel:077-230059;Fax:077-413983;Email:kggtour@hotmail.com
245 SITA TOUR 2000 Tel:077-484833-4
246 BLUE STAR BUDGET TRAVEL Tel:077-422572;Fax:077-422573
247 TIMES TRAVEL Tel:077-962598;Fax:077-962599
248 THE LOFT TRAVEL & TOUR Tel:077-413420;Fax
249 EURO-SAMUI Tel:077-448229;Fax:077-448229
250 CHAWENG NOI RESORT Tel:077-230284;Fax:077-422218;Email:aoi4@hotmail.com
251 NIT TOUR & TRAVEL Tel:077-245339;Fax:077-417123
252 TRAVEL 2 SAMUI Tel:077-426600;Fax:077-426600;Email:angwara_ice@hotmail.com
253 GOLDEN FRIDAY SAMUI TRAVEL Tel:077-246292;Fax:077-246292;Email:lexlex25@hotmail.com
254 SAMUI VOYAGE Tel:077-425526;Fax:077-245533
255 MONTIEN TRAVEL Tel:077-413749;Fax:077-413749
256 KAEWTAWAN 1997 Tel:077-961806;Fax:077-961806;Email
257 SAMUI TOP TEN TOUR 2011 Tel:077-414399;Fax:077-414399
258 HOLIDAY FACTOR SAMUI Tel:077-413589;Fax:077-413589
259 DAENG FISHING & TOUR Tel:077-245030;Fax:077-245030
260 SOMWANG HOUSE Tel;Fax
261 SRICHAROEN TRAVEL & TOUR Tel:077-601081;Fax:077-601081
262 PATTY TRAVEL & TOURS Tel:077-414080;Fax:077-414080
263 B.B.T. TRAVEL Tel:077-245370;Fax:077-245370
264 AMAZING TRAVEL & TOUR Tel:077-413657;Fax:077-413104
265 SAMUI ROYAL TOUR Tel:077-245919;Fax:077-245385
266 PETCH ARUN TOUR & TRAVEL Tel:077-246315;Fax:077-246315;Email:thitida_9@hotmail.com
267 A – RICH SAMUI TRAVEL INTERNET Tel:077-961630;Fax:077-961630;Email:alis1977@hotmail.com
268 ASIA TRAVEL 1985 Tel:077-413300;Fax:077-422170
269 SAAI TRAVEL & BOOK SHOP Tel:077-422566;Fax:077-413847
270 DR’ DOLLARS TRAVELS SERVICE Tel:077-413026;Fax:077-413028
271 TICKET & TOUR CENTER Tel:077-413250;Fax:077-414081;Email:ticket_tour@hotmail.com
272 SAMUI SMR TRAVEL Tel:077-417434;Email:yingtam_15@hotmail.com
273 SUKSOM TRAVEL & TOUR Tel:077-425553;Fax:077-417066;Email:suksom_tour02@hotmail.com
274 ONE TWO GO TRAVEL Tel:077-414347;Fax:077-414347
275 GODSPEED TRAVEL AND TOUR Tel:077-414135;Fax:077-414135
276 G AND B TRAVEL & TOURS Tel:077-960472;Fax:077-960472
277 TOP SEA SUMALEE FISHING GAME
278 SAMUI EASY TRAVEL 2011 Tel:077-247066;Fax:077-247066
279 TRIO SAMUI TRAVEL Tel:077413105
280 SMILE @ SAMUI TRAVEL & BOOKING Tel:077-425524;Fax:077-425524;Email:tanitlimyart@hotmail.com
281 MARWIN TRAVEL Tel:077-414478;Fax:077-414478
282 SAMUI PLAN TRAVEL & TOURS Tel:077-413145;Fax:077-413145
283 JUMBO TOUR Tel:077-231020;Fax:077-231020
284 PANNAWICH TRAVEL AND TOUR Tel:077-601351;Fax:077-601351
285 LAKE SIDE INTER TRAVEL & TOUR Tel:077-422766;Fax:077-422766
286 NUT TRANS TRAVEL Tel:077-247193;Fax:077-247193
287 SAMUI ASIA TRAVEL Tel:077-414427;Fax:077-414426
288 MARISA TRAVEL & TOUR Tel:077-248473;Fax:077-248473;Email:marisa_travel.th@hotel.com
289 DUROMAC CO.,LTD. Tel:077-447710;Fax:077-447710;Email:apatiger@mail.ru / apatiger@yandex.ru
290 SAMUI HERCULES TOUR LTD.,PART. Tel:077-425576;Fax:076-425573;Email:penpat@samart.co.th
291 NEO TRAVEL Tel:077-427666;Fax:077-427525;Email:ekk_neo@hotmail.com
292 FORTUNE JUNK BOAT LTD.,PART. Tel:077-960340;Fax:077-960340
293 SEA – FRIENDS TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-231779
294 SUNTOWEL TRAVEL CO.,LTD
295 MEEPIEN TRAVEL & TOUR Tel:077-425658;Email:chothamat@hotmail.com
296 BAAN MAE MAI TRAVEL Tel:077-427162;Fax:077-427162
297 BONUS TRAVEL AGENCY Tel:081-4323241
298 DIVE WISHES COMPANY LIMITED Tel:077-447319
299 THE JUNK SAILING CO.,LTD. Tel:077-245687;Email:ฺbernd.sperlich@online.de
300 ONLINE PAYMENT SOLUTIONS CO.,LTD. Tel:077-422153;Fax:077-422587;Email:transfer@thaiholiday.ru
301 SEA NATIONS CO.,LTD. Tel:077-414047;Fax:077-414064;Email:info@seanations.com
302 LOMPRAYAH HIGH SPEED FERRIES CO.,LTD. Tel:077-447310;Fax:077-447310;Email:info@lomprayah.com
303 JTS PARADISE TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-231779;Fax:077-231785
304 SAMUI HAN TRAVEL CO.,LTD. Tel:077-332173;Fax:077-247648;Email:hantravel-elle@hotmail.com
305 TIME TO TRAVEL SAMUI CO.,LTD. Tel:077-602049;Fax:077-602049;Email:timetotravelsamui@yahoo.com
306 ANGTONG DISCOVERY TOUR LTD.,PART. Tel:077-447703;Fax:077-447704;Email:angrhong_discovery@hotmail.com
307 TRIPLE “S Tel:077-427704;Fax:077-427704;Email:triple_s4@hotmail.com
308 MST TRAVEL & TOUR Tel:077-427267;Fax:077427267
309 SAMUI J & J TRAVEL AND TOUR Tel:077-247759;Fax:077-247759
310 GOLDEN HUT TRAVEL Tel:077-425351;Email:goldenhut_samui@hotmail.com
311 MAGIC SAMUI TRAVEL Tel:077-247418;Fax:077-247418
312 DESTINATION TRAVEL & TOURS Tel:077-427351;Fax:077-427350
313 FAH TEAM SERVICE Tel:077-247200;Fax:077-248354
314 SAMUI MERGER TRAVEL Tel:077-427308;Fax:077-427309
315 SAMUIKIDZ TRAVEL & TOUR Tel:077-236427;Fax:077-236427;Email:por_samui@hotmail.com
316 MAENAM VILLAGE Tel:077-425151;Fax:077-427706
317 ARCADIA PLACE SERVICE AND TOUR OR.,PART. Tel:077-427345;Fax:077-427345;Email:annandbay@hotmail.com
318 SAMUI SEA TOURS Tel:077-425601;Fax:077-425602
319 SOUTH TRAVEL Tel:077-248355;Fax:077-248335
320 B.M.TRAVEL Tel:077-447032;Fax:077-248251;Email:prasertbm@hotmail.com
321 SARAH HOLIDAY TOUR Tel:077-241253;Fax:077-247253
322 BENZ MART TRAVEL Tel:077-427114;Fax:077-427114
323 JO JO TRAVEL & TOUR Tel:077-247199;Fax:077-247199
324 SABAI SAMUI TRAVEL Tel:077-247823;Fax:077-247319
325 LUNA CARRENT & TOUR Tel:077-447175
326 POONSIN TRAVEL & TOUR Tel:077-247538
327 ROSARIN TOUR Tel:077-427417;Fax:077-427417
328 TROPICAL EASY Tel:077-332287;Fax:077-332287
329 GRAND SEA TOUR Tel:077-427668;Fax:077-247663
330 SAMUI PENTONG TOUR Tel:077-921586;Fax:077-921586