การเดินทาง

การเดินทางโดยเครื่องบิน

ใช้เวลาเพียง 1 – 1.30 ชั่วโมงในการเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร มายังสนามบินนานาชาติเกาะสมุย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส และปัจจุบันสายการบินไทยได้เริ่มเปิดให้บริการเช่นกัน หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางจากสนามบินเกาะสมุยมายังหาดเฉวง สามารถสามารถเดินทางโดยรถแท็กซี่ในราคาประมาณ 300-500 บาท แต่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องราคาให้เจรจาต่อรองราคาก่อน

นอกจากนี้ยังมีเทียวบิน ภูเก็ต-เกาะสมุย และอู่ตะเภา-เกาะสมุย

สำหรับผู้ที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวจํากัด สายการบินแอร์เอเชียและนกแอร์ ยังเปิดบริการบินตรงจากกรุงเทพมหานครมายังสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จากนั้นท่านสามารถเดินทางต่อมายังเกาะสมุยด้วยบริการรถบัส และรถตู้ และต่อด้วย Ferry ข้ามมายัังเกาะสมุย

การเดินทางโดยรถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงทุกวัน การรถไฟฯ มีตั๋วร่วมกรุงเทพฯ-เกาะสมุย ลงรถที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอําเภอพุนพินและต่อรถประจําทางไปที่ท่าเรือดอนสักเพื่อข้ามเรือเฟอรี่ไปเกาะสมุย สอบถามรายละเอียด โทร. 1690, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.th

การเดินทางโดยรถโดยสาร

มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยตรงถึงเกาะสมุยโดยคิดราคารวมทั้งค่ารถและค่าเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง
รายละเอียดติดต่อ บริษัท ขนส่ง จํากัด โทร. 0 2894 6122 และบริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2435 5023, 0 2435 7477 หรือ www.transport.co.th

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จํากัด มีบริการรถปรับอากาศออกจากกรุงเทพฯ วันละ 1 เที่ยว เวลา 17.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 11.00 น. รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7728 9894 สํานักงานเกาะสมุย โทร. 0 7742 0157, 0 7742 0933

การเดินทางโดยเรือ

 

1. เรือเฟอร์รี่ ของบริษัทราชาเฟอร์รี่
ออกจากท่าเรือดอนสัก (ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร) ไปยังท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวท้องยาง เกาะสมุย
รอบเรือออกทุกวัน วันละ 15 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสารคนละ 150 บาท
รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7747 1151-3 สํานักงานเกาะสมุย โทร. 0 7741 5230-3

2. เรือเฟอร์รี่ ของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่
ออกจากท่าเรือดอนสัก (ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร) ไปยังท่าเรือเฟอร์รี่หน้าทอน เกาะสมุย
รอบเรือออกทุกวัน วันละประมาณ 15 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 6.00 – 19.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสารคนละ 150 บาท นอกจากนั้นมีรถบริการจากท่าเรือดอนสัก ไปอําเภอเมือง, สถานีรถไฟพุนพิน และสนามบินสุราษฎร์ธานี ค่าโดยสารจากเกาะสมุยถึงสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7725 1150-2, 0 7747 1174 สํานักงานเกาะสมุย โทร. 0 7742 6000-3

3. เรือด่วนบริษัทส่งเสริมรุ่งเรืองจํากัด มีเรือออกจากท่าเรือเรือแหลมทวด อําเภอดอนสักไปยังท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เรือออกวันละ 2 เที่ยว เวลา 09.00 น. และ 16.00 น.

4. เรือนอน ติดต่อได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านดอน เรือออกเวลา 23.00 น. ถึงเกาะสมุยเวลา 05.00 น.
และมีเรือออกจากเกาะสมุย เวลา 21.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานี เวลา 04.00 น.

การเดินทางบนเกาะสมุย

 

มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเกาะผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท่าเรือหน้าทอน ท่าเรือเฟอร์รี่ ตลอดจนหาดต่าง ๆ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 40 บาท ไปจนถึง 150 บาทขึ้นไป มีบริการรถแท็กซี่มิตเตอร์ ประมาณ 400 กว่าคัน ( ส่วนใหญ่ไม่ใช้มิเตอร์ จะเป็นราคาเหมา เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องราคา ให้เจรจาต่อรองราคาก่อน ) มีบริการรถเช่าทุกประเภทประมาณ 32 แห่ง เรือบริการท่องเที่ยวกว่า 315 ลํา